พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: โรงแรมที่พัก
ฮิต: 1417

โรงแรม บังกะโล รีสอรท์

อ่าวน้อย  
เสม็ดคลิฟ 100 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 645-7115, (01) 912-0788 กรุงเทพฯ โทร. (02) 635-0800 โทรสาร (02) 635-0809 จำนวน 24 ห้อง ราคา 1,500-2,500 บาท
เสม็ดฮัท 1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 211-4029, (01) 818-3051 กรุงเทพฯ โทร. (02) 678-4645 จำนวน 21 ห้อง ราคา 300-2,400 บาท
หมู่บ้านทะเล 1/8 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 616788, (01) 838-8682, (09) 8967170 จำนวน 24 ห้อง ราคา 2,900-5,800 บาท
อ่าวน้อยหน่า  
เสม็ดคลิฟ 100 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง โทร. (01) 218-6895 กรุงเทพฯ โทร. 635-0800, 635-0808 โทรสาร 635-0809 บังกะโล 24 หลัง ราคา 1,500-2,500 บาท
เสม็ดอินน์ หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง บังกะโล 7 หลัง 7 ห้อง ราคา 150 บาท
เสม็ดฮัท 1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 211-4029, (01) 929-5537 กรุงเทพฯ โทร. 678-4645 บังกะโล 21 หลัง ราคา 300-2,400 บาท
อ่าวกลาง  
ประกายแก้ว บังกะโล 45 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 กรุงเทพฯ โทร. 332-1837 จำนวน 14 ห้อง (มีบังกะโล 5 หลัง 5 ห้อง) ราคา 100-300 บาท
อ่าวโยน  
บาบาน่าฮัท 8/1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 687-2056, (01) 983-8879 บังกะโล 33 หลัง ราคา 500 -700 บาท
ไพน์แอ๊ปเปิ้ล เกาะเสม็ด ต.เพ โทร. (01) 218-8265 บังกะโล 24 ห้อง ราคา 400-600 บาท
หาดทรายแก้ว  
กมลวิลล่า โทร. 615044 บังกะโล 6 หลัง ราคา 120-300 บาท
โคโคนัทบังกะโล ต.เพ อ.เมือง โทร. 651661, (01) 996-3702 จำนวน 9 ห้อง ราคา 400-1,350 บาท
ต้อยบังกะโล 58 หมู่ 4 หาดทรายแก้ว ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทร. 651288, 653148, (01) 218-6403 , (01) 218-6337,(01) 218-6403 บังกะโล 5 หลัง 5 ห้อง ราคา 400 บาท
ทรายแก้ว บีชรีสอร์ท 8/1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 874-8087 กรุงเทพฯ โทร. 438-9771-2 โทรสาร 439-0352 จำนวน 40 ห้อง ราคา 500-6,500 บาท
ทรายแก้ว วิลล่า 58-59 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 651535, 651351 เกาะ 615852-3 โทรสาร 0 3864 4009 , 03864 4010 จำนวน 85 ห้อง ราคา 700-4,900 บาท Website : http://www.saikaew.com/ E-mail: http://www.rayongzone.com/squirrelmail/src/compose.php?send_to=samet%40saikaew.com
พลอย ต.เพ โทร. 651956 จำนวน 14 ห้อง ราคา 700-1,000 บาท
พลอยทะเล 82 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 451-1387, (01) 944-5526 จำนวน 34 ห้อง ราคา 400 -2,500 บาท
บานาน่า 8/1 หมู่ 4 ต.เพ โทร. (01) 687-2056, (01) 983-8879, (01) 761-6683 จำนวน 33 ห้อง ราคา 500-700 บาท
บ้านเพชรา บีช ทรายแก้ว ต.เพ โทร. 01-239-0208,01-943-2134,01-354-0453 บังกะโล 40 หลัง ราคา 150-2,500 บาท
ไวท์แซนด์ 56 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 653154, 61719, 615905 โทรสาร 653582 จำนวน 90 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท
สินสมุทร 91 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 616585, 616858, (01) 652-9807 จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-1,500 บาท
เสม็ดแกรนด์วิว รีสอร์ท 95/2 หมู่ 2 ต.เพ โทร. 629318, (01) 996-1539, (01) 310-2106 จำนวน 28 ห้อง ราคา 400-2,000 บาท
เสม็ดขาว เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง บังกะโล 45 หลัง 45 ห้อง ราคา 150-300 บาท
ทรายแก้ว วิลล่า 58-59 หมู่ 4 ต.เพ โทร. 651535, 651351, 651999 จำนวน 100 ห้อง ราคา 700-4,900 บาท E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แหลมใหญ่ 8/1 หมู่ 4 .เพ โทร. (01) 864-8893 จำนวน 30 ห้อง ราคา 600-800 บาท