ช่องทางการร้องเรียน

       1. สำนักงานเทศบาลนครระยอง

  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111
  • โทรสาร : 0-3887-0091

     2. ทาง Facebook https://www.facebook.com/Rayongcity

      3. ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.