27 พฤศจิกายน 11.28 น.

ร้านอาหาร ทำเสียงดังรบกวนชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ได้รับเสียงดังรบกวนจากร้านอาหาร สิงห์สนุก อย่างต่อเนือง ทางร้านจัดให้มี การแสดงดนตรีในสถานทีเปิดโล่ง ทำเสียงดังรบกวนชุมชนอย่างต่อเนื่อง


29 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้มราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ โทรศัพท์: 038 686 902