6 พฤศจิกายน 01.45 น.

ค่าน้ำปะปาแพงเกินจริง. มากมาย แจ้งปะปาไปแล้วเจ้าขอ

ปัญหาจราจรหน้า รพ.กรุงเพทระยอง วันที่มีตลาดนัด  จอดรถไหล่ทาง รถติด ซึ่งหน้า รพ.ควรเป็นถนนที่คนป่วยสามารถเดินทางเข้่าสะดวก


7 พฤศจิกายน 2561 10.00 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตของเทศบาลนครระยอง