1 พฤศจิกายน 01.16 น.

สุนัขจร

มีสุนัขจรเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ประมาณ 3-4 ตัว  สร้างความเดือดร้อน ยามค่ำคืน  อยากให้หน่วยงานที่รับเรื่องนี้โดยตรงนำออกจากพื้นที่ครับ  ขอบคุณครับ


5 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตของเทศบาลนครระยอง