23 พฤศจิกายน 2561 21.56 น.

ระยะเวลาการดำเนินการเรื่องขอเอกสาร

ต้องการทราบถึงระยะเวลาการดำเนินการเรื่องการขอเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน เนื่องจากญาติมีการยื่นขอเอกสารดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2561 แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงได้ทาาบถามกับผู้ที่เคยขอเอกสารดังกล่าวได้ความว่า3-4วันทำการก็ได้รับเอกสารแล้วค่ะ


26 พฤศจิกายน 2561 10.06 น.

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบภายหลัง


26 พฤศจิกายน 2561 14.30 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่าเอกสารที่ท่านยื่นขอนั้น ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง