25 มิถุนายน 2561 16.50 น

ถนนไฟเสีย

ถนนสาย36บริเวณตั้งแต่หมู่บ้านระเบียงเมืองถึงแยกบ้านดอนมือมากคะเป็นมานานแล้วไฟไม่ติดอันตรายมากคะ


26 มิถุนายน 2561 09.00 น.

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


28 มิถุนายน 2561 10.00 น.

ทางเทศบาลนครระยอง ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ของแขวงการทาง เสาไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง แขวงการทางระยอง 038 611 590