24 มิถุนายน 2561 17:06 น

ขอถังขยะ

ขอถังขยะ วางด้านข้างร้านระยองนิยมภัณฑ์2 เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งขยะ สามารถวางที่ถนนทางเข้าในร้านได้ ขอบคุณครับ


25 มิถุนายน 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


2 กรกฏาคม 2561 16.30

ทางเทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ประสานงานเรียบร้อยแล้ว