พิมพ์
หมวดหลัก: ศูนย์บริการประชาชน
หมวด: ตอบเรื่องร้องเรียน
ฮิต: 147

23 มิถุนายน 2561 09.47 น

เรื่องสายอินเตอร์เน็ตตามบ้าน

สายที่ไม่ใช้แล้วทำไมไม่เอาออกแล้วเมื่อเกาะกันหลายๆเส้นทำให้สายหย่อนติดตั้งแล้วติดตั้งเลยไม่มาดูแลช่วยตามเรื่องให้หน่อยค่ะ


25 มิถุนายน 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเทศบาลนครระยองได้ทำการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว