19 มิถุนายน 2561 07.00 น

เทศบาลไม่เก็บขยะทั้งๆที่แจ้งไปแล้ว

ดิฉันได้แจ้งทางเทศบาลตั้งแต่วันที่13.06.2018 พร้อมทำเรื่องขอถังขยะ และทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะจัดหาถังขยะมาให้ และช่วงที่ไม่มีถังขยะ ก็ให้เอาขยะมาวางที่หน้าบ้าน หรือมีถังสำรองไว้ก่อน เทศบาลจะเก็บไป  และทางดทศบาลจะเข้าในซอยนี้ทุกๆวันจันทร์ และศุกร์ แต่จนป่านนี้ ปัจจุบันวันที่19.06.2018 รถเก็บขยะ ก็ไม่เอาขยะดิฉันไปด้วย ทั้งๆที่ดิฉันเห็นรถขยะเข้ามาเก็บและได้ เอ่ยบอกกับเจ้าหน้าที่เก็บขยะโดยตรงว่าช่วยเก็บขยะไปด้วยหน่อย แต่เค้าก็ไม่เก็บไปด้วย ไม่ทราบว่าทำไม ทั้งๆที่ดิฉันก็แจ้งไปแล้ว  
   ประชาชนต้องการรักษาความสะอาด เพื่อให้บ้านมีระเบียบ แต่คนที่ไม่ต้องการให้เราทำสะอาด กลับเป็นหน่วยงานราชกาลซะเองหรือคะ? และคนเก็บขยะก็เห็นและรับปากว่าจะเก็บไป แต่ดันไม่เก็บ ดิฉันคิดว่าเค้ามีเจตนาไม่อยากทำงาน ดิฉันขอให้ทางผู้ใหญ่ช่วยถามเจ้าหน้าที่คนที่มาเก็บขยะด้วย ถ้าเค้าไม่อยากทำงานก็เชิญเค้าออกไปนอนอยู่บ้าน


19 มิถุนายน 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองขอเรียนให้ท่านทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง หมายเลขโทรศัพท์ 038 664 053