11 มิถุนายน 2561 13.40

ขอถังขยะ

ขอถังขยะมาไว้ที่หน้าโรงแรม เนื่องจากตอนนี้ทางโรงแรมไม่มีที่ทิ้งขยะ หากต้องคิดค่าบริการทางโรงแรมยินดีที่จะจ่ายค่ะ ขอบคุณค่ะ


11 มิถุนายน 2561 14.30

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป