6 มิถุนายน 2561 13.35

แจ้งไฟถนนในซอยดับ/เสีย

ไฟ ถนนในซอยสัตวแพทย์ ถ.สนามเป้า ต.ท่าประดู่ (ตากสิน)  ดับ 1ดวง


6 มิถุนายน 2561 14.50

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป