5 มิถุนายน 2561 22.27

พบหลุมลึกบริเวณปากซอยและขอบฟุตบาทสูงเวลาเข้าซอยจะลงลึก

พบหลุมลึกบริเวณปากซอยและขอบฟุตบาทสูงเวลาเข้าซอยจะลงลึก จะรบกวนตรวจสอบหลุมพร้อมเทยางมะตอยให้ขอบพอดีกับถนน ทำให้เวลาเลี้ยวเข้าซอยไม่เสมอ สถานที่ ซอยก่อนถึงซอยหอนอ่อน ตรงข้ามคอนโดศรีเมืองหรือ7-11


6 มิถุนายน 2561 08.50

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป