31 พฤษภาคม 2561 16.43

เครื่องออกกำลังกายชำรุด

ท่อนไม้สำหรับออกกำลังกาย  ชำรุด ไม้ผุ อาจก่อให้เกิดอันตรายเวลาใช้งาน


1 มิถุนายน 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป