26 ก.พ. 61 19.35

ขอแป้น และสนามบาสเกตบอล

สนามบริเวณหลังสถานีอนามัยมีพื้นที่ว่างในการใช้ประโยชน์หรือบริเวณแหลมเจริญที่มีเครื่องออกกำลังการแต่ไม่สนามออกกำลังกายบริเวณนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอสนามกีฬา พร้อมแป้นบาส เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ในพื้นเขตเทศบาลนครระยอง มีสนามบาสสาธารณแค่ที่สวนศรีเมือง อยากให้มีสนามออกกำลังกายใกล้ๆบ้าน  ไม่ต้องไปแออัดที่สวนศรีเมือง  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ  ขอขอบคุณที่รับไว้พิจารณาครับ


27 ก.พ. 61 09.30

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป