29 พ.ย. 60 21.59

ปัญหาสุนัขจรจัด

สุนัขจรจัดจำนวน2ตัว หน้าหมู่บ้านแมกไม้ลีลาวดี โดนมีผู้ให้ข้าวให้น้ำ แต่ไม่เคยใส่ใจ เฝ้าอยู่หน้าหมู่บ้าน ชอบเห่าและกระโดดใส่รถที่วิ่งเข้าออก โดนมี รปภ. ห้ามแต่ไม่มีผล เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของ ช่วยกรุณานำไปในสถานที่ ที่มีผู้ดูแลด้วยครับ


30 พ.ย. 60 08.40

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลทับมา 038-874718