29 พ.ย. 60 00.08

เสียงรบกวน

ร้าน fin  กม .12 นิคมพัฒนา  เปิดเพลงเสียงดีง ร้องเพลงเสียงดัง รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาด้วยคับ จะนอนก็ไม่ได้นอน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ลงมาดำเนินการที่คับ ผมทนไม่ไหวแระ ไม่ให้ผมพักผ่อนเลยหรอ


29 พ.ย. 60 08.45

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอบต.นิคมพัฒนา 038-606421