28 พ.ย. 60 19.00

รถเก็บขยะ

ปกติที่หมู่บ้านวาน่าบียอนด์ รถขยะจะมาเก็บขยะ 2 วันต่อสัปดาห์คือ วันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเข้ามาเก็บแค่วันพฤหัสบดีวันเดียว จึงอยากถามว่าทำไมถึงเก็บแค่วันเดียวคะ เรื่องที่2ได้รับข้อมูลมาว่าปีหน้าจะไม่เข้าเก็บตามหน้าบ้าน เปลี่ยนมาเก็บจุดเดียวจริงหรือไม่คะ


29 พ.ย. 60 08.40

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลทับมา 038-874718