20 พ.ย. 60 10.51

ขอความกรุณาตัดต้นไม้

ต้นไม้เกี่ยวสายไฟฟ้า เมื่อมีฝนตกจะเกิดประกายไฟ


20 พ.ย. 60 13.35

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป