11 ต.ค. 60 11.29

ไฟที่สวนศรีเมือง มืดมาก

ไฟที่สวนศรีเมือง ตรงบริเวณเครื่องออกกำลังกาย ใกล้ๆสนามบาส มืดมาก แถวบริเวณหอพระ พาคนแก่ไปกลัวจะสะดุด เพราะมืดมากจริงๆ


11 ต.ค. 60 14.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป