16 ก.ย. 60 18.14

มีกลุ่มควันไฟจากการเผา

กลุ่มควันไฟจากการเผาอะไรไม่รู้ใกล้ที่พักอาศัย..เผาทุกวันช่วยตรวจสอบด้วยครับ


20 ก.ย. 60 13.50

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านเติมทรัพย์ หรือโรงแรมชมดาวแล้วไม่พบควันไฟ และพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง