24 มิ.ย. 60 14.22

เพื่อนบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่งกลิ่นรบกวน

บ้าน(หลังบิ๊กซีระยอง) ชอบเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงรบกวนแล้วไม่ดูแลเรื่องความสะอาด ทั้งเสียง กลิ่น ตั้งแต่สุนัขถึงแมวยังพอทนได้ ล่าสุดเอา เป็ด มาเลี้ยงบอกตรงๆรับไม่ได้อย่างแรง ขี้เรี่ยราดส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ช่วยหามาตราการทางกฏหมายกำหนดให้เขาทำในกรอบหน่อยครับ พุดแล้วเขาฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง ช่วยเอากฏข้อบังคับของเทศบาลมาบังคับให้หน่อย เรื่องเป็ดก้อยังดีครับ ว่าบ้านอยู่รวมกัน ติดกัน มันไม่สมควรเอามาเลี้ยง


26 มิ.ย. 60 09.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


18 ก.ค. 60 14.30

ทางเทศบาลนครระยอง ขอเรียนว่า ทางเทศบาลฯ และประธานชุมชนเกาะกลอยได้เข้าไปตรวจสอบบ้านดังกล่าว และได้แจ้งให้เจ้าของบ้านนำเป็ดออกนอกพื้นที่ ซึ่งเจ้าของบ้านดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 60