15 มิ.ย. 60 11.57

สูบบุหรี่ในสวนศรีเมือง

เนื่องจากดิฉันได้พาคุณแม่ไปเดินออกกำลังและเล่นเครื่องเล่นทุกวันในช่วงเย็น-ค่ำ จะพบว่าผู้ที่มาเล่นบาสและนั่งข้างสนามบาสสูบบุหรี่กันเยอะมาก ปล่อยควันเหม็นมากค่ะ ช่วยดูแลด้วยนะคะ


15 มิ.ย. 60 16.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


 22 มิ.ย. 60 16.00

ทางเทศบาลนครระยองได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณดังกล่าว พบว่ามีผู้ที่มาเล่นบาสและนั่งข้างสนามบาส สูบบุหรี่อยู่จริง จึงตักเตือนด้วยวาจา มิให้สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะดังกล่าว  ซึ่งกระทบต่อประชาชนส่วนรวมที่มาใช้สถานที่สาธารณะในการออกกำลังกาย และจะดำเนินการออกตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน