ชื่อ-สกุล (*)
กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
รหัสไปรษณีย์ (*)
จังหวัด (*)
โทรศัพท์ (*)
อีเมล์
ที่อยู่
- ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
หัวข้อร้องเรียน (*)
รายละเอียด (*)
แนบไฟล์รูปภาพ
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 Mb

ช่องทางการร้องเรียน

       1. สำนักงานเทศบาลนครระยอง

  • ที่อยู่ : 44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  • โทรศัพท์ : 0-3862-0111
  • โทรสาร : 0-3887-0091

     2. ทาง Facebook https://www.facebook.com/Rayongcity

      3. ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.