ตั้งอยู่บริเวณ  :  ชั้น 1 ด้านข้างเคาเตอร์ชำระภาษี สำนักการคลัง 

สำนักงานเทศบาลนครระยอง

หมายเลขโทรศัพท์  0-3862-0111