นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก  ประจำปี 2560 

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

 

กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560

วันที่ 22 กรกฏาคม 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

แบบตอบรับจัดนิทรรศการ

แบบสำรวจความต้องการส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

สรุปกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ 60

สรุปงานมหกรรมการศึกษาฯ 60

ใบสมัครการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน

รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ

ตารางการแข่งขัน

ใบสมัครการประกวดแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)

ตารางการแข่งขันปรับปรุง 28/6/60

หัวข้อการประกวดแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกวด 4/7/60

แบบขอเปลี่ยนผู้เข้าประกวดแข่งขัน

แบบฟอร์มบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

แผนที่จัดงานชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า

ผังบูทตลาดนัดวิชาการ

บัตรจอดรถสำหรับผู้จัดนิรรศการ 

กำหนดการพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

ข้อมูลที่พัก