นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก  ประจำปี 2560 

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560

ณ  เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง  และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

แบบตอบรับจัดนิทรรศการ

แบบสำรวจความต้องการส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

สรุปกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ 60

สรุปงานมหกรรมการศึกษาฯ 60

ใบสมัครการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน

รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ

ตารางการแข่งขัน

ใบสมัครการประกวดแข่งขัน

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู)

ตารางการแข่งขันปรับปรุง 28/6/60

หัวข้อการประกวดแข่งขัน

ข้อมูลที่พัก