ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ชื่อ : ราษ-8  ชนิด : สุนัข

แหล่งที่มา : ถนนราษบำรุง ซอย8 วันที่รับเข้า : 22 กุมภาพันธ์ 2564

สี/ตำหนิ : ขาว-ดำ  อายุ 2 ปี - เดือน

เพศ : เมีย

การทำหมัน : Øยังไม่ได้ทำหมัน  Οทำหมันแล้ว

จำหน่ายออกวันที่ : 

เหตุผลที่จำหน่ายออก :                       ชื่อ-สกุล : .........................................

ประวัติการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ถ่ายพยาธิ และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี รายการการรักษา หมายเหตุ ลายมือชื่อ
 xx/xx/xx  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,IVM  -  
25 ก.พ. 2565  วัคซีนรวม 5 โรค , IVM   -