ประกาศรับสมัครงานทางเทศบาล

ด้วย เทศบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) และจะดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา