ประกาศจากทางเทศบาล

ความหมายตราสัญลักษณ์ ลายประจำยาม (สถานที่ท่องเที่ยว) สื่อถึง ศิลปะ วัฒนธรรมอันล้ำค่า สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนของคนไทย ช้าง (การท่องเที่ยวทางบก) สื่อถึง สัญลักษณ์ประจำชาติไทยและการมีอัธยาศัยไมตรี เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจอันอบอุ่น เป็นมิตรจากเจ้าบ้าน เรือ "สุพรรณหงส์" (การท่องเที่ยวทางน้ำ) สื่อถึง ตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง ล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรมของไทย สะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ เป็นวิถีชีวิตของไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริง ภาพโดยรวมคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity สื่อถึง…