การโอนเงินงบประมาณ/แก้ไข เปลี่ยนแปลง (47)

ปี 2563

  ครั้งที่โอนงบประมาณ   รายละเอียด     วันที่ลงเว็บไซต์ 
 ครั้งที่ 14 17 มิถุนายน 2563
  ครั้งที่ 13 (สภา)     2 มิถุนายน 2563  
  ครั้งที่ 12       28 พฤษภาคม 2563   
  ครั้งที่ 11       28 พฤษภาคม 2563 
  ครั้งที่ 10      28 พฤษภาคม 2563 
 ครั้งที่ 9    28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 8    28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 7    28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 6     28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 5     28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)     1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3     1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2      1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1      1 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 จาก 4