ข่าวกิจกรรมทางเทศบาล (63)

?นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ซึ่งเทศบาลนครระยองเป็น 1 ใน 15 เมือง ที่ผ่านการรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 1 จาก 5