การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (6)

                                          ปี 2566                                          

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1     17 พฤศจิกายน 2565

                                          ปี 2565                                          

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1     17 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2        15 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 3        12 มกราคม 2565
ครั้งที่ 4        12 มกราคม 2565
ครั้งที่ 5 (สภา)        1 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 6 21 เมษายน 2565
ครั้งที่ 7 5 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 8 20 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 9 (สภา) 27 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 10 16 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 11 23 กันยายน 2565
ครั้งที่ 12 (สภา) 28 กันยายน 2565

                                         

                                          ปี 2564

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1        22 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2     25 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 3     16 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 4     23 เมษายน 2564
ครั้งที่ 5 (สภา)     5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6     16 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7      12 มกราคม 2565


                                         ปี 2563

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 10 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9 (สภา) 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 7 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5   28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)   1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563