×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 836

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (11)

                                          ปี 2567                                          

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1          16 ตุลาคม 2566

                                          ปี 2566                                          

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1     17 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 2 (สภา)     15 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 3     15 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 4     8 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 5     20 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 6     7 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 7     29 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 8 (สภา)     30 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 9     27 เมษายน 2566
ครั้งที่ 10 (สภา)     30 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 11     20 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 12     21 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 13 (สภา)     18 กันยายน 2566
ครั้งที่ 14     20 กันยายน 2566
ครั้งที่ 15     22 กันยายน 2566

                                          ปี 2565                                          

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1     17 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2        15 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 3        12 มกราคม 2565
ครั้งที่ 4        12 มกราคม 2565
ครั้งที่ 5 (สภา)        1 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 6 21 เมษายน 2565
ครั้งที่ 7 5 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 8 20 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 9 (สภา) 27 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 10 16 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 11 23 กันยายน 2565
ครั้งที่ 12 (สภา) 28 กันยายน 2565

                                         

                                          ปี 2564

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1        22 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2     25 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 3     16 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 4     23 เมษายน 2564
ครั้งที่ 5 (สภา)     5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6     16 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7      12 มกราคม 2565


                                         ปี 2563

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 10 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9 (สภา) 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 7 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5   28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)   1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563