ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน 2-3 พร้อมรางระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์ 08, 2562 39