ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนนครระยอง 21 (พร้อมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 28, 2562 35