ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนนครระยอง ๒๑ (พร้อมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 14, 2562 35