ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 18, 2561 50
Last modified on วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 13:41