ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยเตาเผาปลอดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 งาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 10, 2561 76
Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2561 13:08