ประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) สังกัดเทศบาลนครระยอง

พฤศจิกายน 17, 2566 134