ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 64 เมตร จำนวน 1 คัน

พฤศจิกายน 20, 2566 8