ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 64 เมตร จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 20, 2566 8
Last modified on วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566 16:58