ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (สถานีย่อยศูนย์การค้า) สถานีย่อยเทศบาลนครระยอง แห่งที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 20, 2566 12