ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง (สถานีย่อยศูนยืการค้า) สถานีย่อยเทศบาลนครระยอง แห่งที่ 1 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 14, 2566 10