รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฏหมาย) และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านสาธารณสุข)

พฤศจิกายน 09, 2566 112