ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบความพิวเตอร์สำหรับงานจัดทำบัตรประชาชนสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น

พฤษภาคม 15, 2566 13