ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

พฤษภาคม 15, 2566 5