แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

By พฤษภาคม 03, 2566 16

? แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
บริเวณ ⤵️
- หน้าวัดปากน้ำ สมุทรคงคาราม
- มูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง (จุดปากน้ำ)
- ร้านปากน้ำล้านยา
- ร้านบ้านยาตาลื้อ
- ร้านปากน้ำมารีน

Rate this item
(0 votes)

Latest from Rayongcity