ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมษายน 20, 2566 333