แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายการค้างจ่าย) เทศบาลนครระยอง (กรณีวิธีตกลงราคา ไม่เกิน 5 แสนบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559)

By มกราคม 02, 2561 223
Rate this item
(0 votes)