ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสมุทรเจดีย์ (บริเวณปากซอยพ่อปู่แม่ย่า-ปากซอยลูกยอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 21, 2565 37