ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าทางเดินสวนศรีเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พฤศจิกายน 16, 2565 59